در حال بارگیری...
27 نوامبر

اتاق نمک و حمام ترک

حمام های ترکی مجموعه ای از اتاقها هستند که ترکیبی از گرما و بخار است. در این حمام ها، گرمای محیط از طریق کف، دیوارها و نیمکت بدست می آید که آن نیز توسط جریان هوای گرم داخل آنها بوجود آمده. حمام های ترکی دارای یک اتاق مرکزی هستند که معمولا در وسط آن یک سنگ بزرگ برای ماساژ وجود دارد و مناطقی برای حمام بخار، ریزش آب و مناطقی برای آماده سازی برای درمان است

دیدگاه خود را بنویسید